Fordi vi kan…
Igennem tiden med Gadusn.dk er jeg ofte blevet spurgt til forholdene i Maribo Søndersø. Det drejer sig både om rampe, fiskemuligheder og fredningsbælter og meget andet.
Derfor har jeg lavet denne lille beskrivelse, der gerne skulle besvare lidt af de spørgsmål.
Først en lille beskrivelse af søen og dens fredninger. Søndersø er en del af et stort “sø-system” der også tæller Nørresø, Hejrede sø og Røgbølle sø. Fælles for alle søerne er at de er MEGET næringsrige (for meget), hvilket betyder de det meste af sommeren er fyldt med plantevækst.

Søndersø er 791 ha stor, og har adskellige øer. Desuden er der et rigt fugleliv, bl.a. ynglende Havørne, hvilket er en af årsagerne til den forholdsvis store fredningszone. Samtidigt er en stor del af Søndersø, samt Hejrede og Røgbølle privat-ejet. Her kan der kun færdes og fiskes efter tilladelse (og betaling) på Engstofte gods.

Man kan færdes på et større område af Søndersø, end man må fiske på. Zonerne over hvor man må færdes kan ses på dette kort:

 

MS

Generelt kan siges, at man skal holde sig under 7 knob og 50 m. fra rørkant.

Selve fiskeområdet er desværre en del mindre. Alligevel er der fiskeret over nogle af de rigtig gode steder i søen, bl.a. “hullet” lige nord for “Hestø”.Der må udover den nordlige del også fiskes omkring naturskolen. her er en lille bådebro man kan stå på. Der er godt at mede skaller her.

Søen må dog siges at være ideel for Jerkbait efter Gedder, da den med sine ringe snitdybde har fiskene inden for “rækkevidde”.
VIGTIGT VIGTIGT… JEG VIL OPFORDRE TIL AT ALLE FISK MAN FANGER BLIVER GENUDSAT.  Selvom søen er stor, og har en sund Gedde-bestand, kan den hurtigt fiskes i “bund”. Desuden er fiskene ikke særligt gode at spise pga. et for højt indhold af giftstoffer….

 

Herunder et kort, der viser hvor man må fiske. I de røde områder er der ikke tilladt at fiske.

 

MS-fred

Rampen er ligesom fiskeriet i den offentlige del, gratis. Den er dog ikke lavet til tunge både/ trailere. Men almindelige joller kan den sagtens klare. Bredden er ca. 2 m. på selve rampen, men i “udsejlingen” er der lidt siv. Dybden ved rampen er svingende fra 1 m. til næsten 2 m. alt efter vandstanden i søen. Der er en anløbsbro, og udemærkede parkeringsforhold. For at komme til rampen, skal man køre mod campingpladsen. Man kører forbi campingpladsen ad en brolagt vej. Derefter kommer rampen på venstre hånd lige inden roklubben.

IMG_1394 IMG_1395 IMG_1393

Herunder lidt billeder af rampen og broen.Klik på dem for at se dem i større udgave.